ஜோராக வந்த ” ஜோதிகா “இன்ஸ்டாகிராம் வந்த ஒரு மணி நேரத்தில் 1.3 மில்லியன் பாலோயர்ஸ் !!காஷ்மீரில் தேசிய கொடியுடன் ஜோதிகா போட்ட முதல் பதிவு!!!


More Stories